Skip to Content

คิดดีบน DSpace 1.5!

ตอนนี้คิดดีย้ายมาอยู่บน DSpace 1.5 แล้วนะคะ หน้าตาสวยงาม น่าใช้กว่าเดิม

สิ่งที่เราปรับปรุงขึ้นใหม่ใน version นี้ นอกจากหน้าจอใหม่แล้ว ก็ยังมีโปรแกรมดูไฟล์วิดีทัศน์ใหม่ หน้าตาก็จะคล้ายๆ YouTube และสามารถสลับหน้าจอระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได้ด้วย

ตอนนี้เรามีชุมชนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ คือ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการ 20 เรื่อง เลี้ยงลูกยอดฮิต พิชิตได้ โครงการบ๊ายบายขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่ลืมไม่ได้ก็คือ ตอนนี้เรามีจำนวนหนังสือหายากจากหอสมุดแห่งชาติเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะทีเดียว ลองเข้ามาติดตามอ่านกันดูนะคะ