Skip to Content

เกี่ยวกับ VuFind (อ่านว่า วิว-ฟาย)

VuFind Logo

ช่วงนี้กำลังดู VuFind อยู่ค่ะ ตอนนี้็คิดว่าจะเอามาเป็นหน้ากากครอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติกับระบบห้องสมุดดิจิทัลที่กำลังพัฒนาอยู่ แล้วก็อาจจะเอาไปใช้กับห้องสมุดที่ทำงานด้วย โดยใช้เป็นหน้ากากครอบ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบคลังข้อมูลสถาบัน และฐานข้อมูล E-Journals ที่บอกรับ เพราะตอนนี้ที่ทำงานยังไม่มีระบบค้นหาผ่านหน้าจอเดียว เวลาอยากได้ papers อะไร ก็ต้องมาดูก่อนว่า paper ที่เราต้องการน่าจะอยู่ในฐานไหน ซึ่งบางทีก็ยุ่งยากมากเลยกว่าจะหาเจอ โดยเฉพาะในกรณีที่ paper ที่เราต้องการหาเป็นหัวข้อกลางๆ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไป พอไปอ่านเจอ VuFind ก็คิดว่าน่าจะเอามาประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

 

โดยในเว็บบอกไว้ว่า VuFind ทำหน้าที่เป็นเหมือน portal ของทรัพยากรห้องสมุดซึ่งสามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลได้จากระบบต่างๆ ภายในหน้าจอเดียวดังนี้ค่ะ

  • Catalog Records
  • Locally Cached Journals
  • Digital Library Items
  • Institutional Repositories
  • Institutional Biography
  • Other Library Collections and Resources

ตัวระบบค้นหาจะเป็นแบบ Faceted search (ใช้ Solr) ทำให้เราสามารถ limit การค้นหา และ refine ผลการค้นหาด้วย facet ต่างๆ ได้ด้วย

แต่ว่าเท่าที่ดู Roadmap ในตอนนี้ ส่วนที่เราต้องการใช้งานบางส่วนยังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะ คือ ส่วนของ OAI แล้วก็ Federated Search (ตัวหลักๆ ทั้งนั้นเลยเนี่ย) ซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้งานใน version ถัดไป คือ v.1.1 (Production Release) ก็ต้องรอดูกันต่อไป ระหว่างนี้คงจะนั่งเล่น function ที่ใช้งานได้แล้วไปก่อนค่ะ

ข้อมูลจาก: http://www.vufind.org